Biz Kimiz?

Kalemkar-Nakkaş-Ahmet-Yağcı

Nakkaş, renkli resim ve tezyinat yapan sanatkara verilen isimdir. Ressamlara, minyatürcülere, genellikle duvar resmi yapan ustalara, süsleme sanatkarlarına da bu ad verilir.

Nakkaş, İpek, ibrişim, renkli tire ve yünlü elişi gibi işlere denildiği için bu işleri yapan sanatkarlara da nakkaş denilirdi. Nakkaşlık doğuda İranlılar tarafından ilerletilmiş ve Acem sanatkarları tarafından pek çok eser yapılmıştır.

Türklerde nakkaşlık, eskiden beri bilinen bir sanat kolu olup, kökü dokuzuncu yüzyıla kadar iner. Bu yüzyıldan kalma eserlerde Türklerin bu alanda çok ileri gittikleri görülür.

Osmanlı Devrinde görülen kitap resimlerinde (minyatürlerde) daha çok manzara, mimari (kale, saray, ev gibi) cansız varlıklar ve tabiat manzaraları nakşedilmiştir. Bunlar da, ordu ile beraber savaşa katılan nakkaşlar tarafından, ordunun geçtiği, konakladığı ve savaştığı yerler olarak resmedilmiştir.

Osmanlı devrinde nakkaşlar da, diğer sanatkarlar gibi esnaf teşkilatına bağlı idiler.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte fotoğrafçılıktaki ve baskı şekillerindeki gelişme sebebiyle değerini kaybeden nakkaşlık günümüzde çok az sanatçı tarafından yapılabilmektedir.

Bu sayılı ustalar arasında parmakla gösterilecek isimlerden birisi de Kalemkar Nakkaş Ahmet Yağcı‘dır. Ahmet Yağcı 1980 Konya doğumludur. Ahmet Yağcı’nın 50’ye yakın camide ustalığına rastlanabilir. Başlıca referanslarına da sitemiz üzerinden erişebilirsiniz.

Bir yanıt yazın